Vẹm Cờ hay Còn Gọi là Vẹm Sừng … Cực Phẩm Của Miền Tây Nha! 1kg Mua Tại Vườn Chỉ 10k = 0,4USD. Giá Chợ Thì Cao Hơn Tùy Nơi. Nếu so sánh với …

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://aatapaatalu.net/category/cong-nghe/

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *