Trong clip là bảng tính quản lý tính lương theo sản phẩm được thế giới excel phát triển dựa trên nhu cầu đặt thù và mẫu báo cáo của khách hàng.
Trong quá trình sử dụng, dữ liệu báo cáo bị lỗi REF. Lỗi này chủ yếu phát sinh khi công thức không tìm thấy được các Cell tham chiếu được truyền vào.
Trong clip có hướng dẫn cách kiểm tra và tìm ra lý do cũng như nơi bị lỗi và cách khách khắc phục cực kỳ đơn giản.

Nguồn: https://aatapaatalu.net/

Xem thêm bài viết: https://aatapaatalu.net/category/cong-nghe

admin

One thought on “#1 Hướng dẫn kiểm tra và khắc phục lỗi #REF!”

  1. Trong clip là bảng tính quản lý tính lương theo sản phẩm được thế giới excel phát triển dựa trên nhu cầu đặt thù và mẫu báo cáo của khách hàng.
    Trong quá trình sử dụng, dữ liệu báo cáo bị lỗi REF. Lỗi này chủ yếu phát sinh khi công thức không tìm thấy được các Cell tham chiếu được truyền vào.
    Trong clip có hướng dẫn cách kiểm tra và tìm ra lý do cũng như nơi bị lỗi và cách khách khắc phục cực kỳ đơn giản.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *