🍇LIVESTREAM TƯ VẤN PHÁI SINH HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI
🕖19:45 ngày 29.09.2019
Trương Thái Đạt – Technical Analyst – Bộ phận Chiến lược thị trường
🍇
1. Tham gia room tư vấn để chat với chuyên gia trong phiên giao dịch mỗi ngày (gồm có 2 rooms: Tư vấn đầu tư Cổ phiếu & Tư vấn đầu tư phái sinh HĐTL);
2. Xem kho Báo cáo phân tích dành riêng cho KH cá nhân;
3. Nhận bản tin tư vấn hàng ngày.

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Kinh doanh: https://aatapaatalu.net/category/kinh-doanh/

abigailimaino

One thought on “24.09.2019 – LIVESTREAM TƯ VẤN PHÁI SINH”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *