Chợ nổi Ngã Năm là 1 khu chợ mà người bán hàng chỉ bán cho bạn trên sông. Dòng sông Ngã Năm đổ về 5 ngã: Long Mỹ, Vĩnh Quới, Phụng Hiệp, Phước …

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://aatapaatalu.net/category/du-lich/

Tagged :

abigailimaino

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *