Ngày niêm yết: 01 tháng 10 năm 2019
Các cặp giao dịch hiện có: AKRO/BTC AKRO/USDT

Akropolis là một giao thức tài chính dành riêng cho miền cho các nhu cầu của nền kinh tế phi chính thức, và vấn đề chính mà nó nhắm đến là giải quyết vấn đề bảo mật tài chính và tiếp cận các dịch vụ tài chính cơ bản. Dự án đang giúp loại bỏ thế giới sai sót trong các quỹ hưu trí với cơ sở hạ tầng quỹ hưu trí thông minh dựa trên hợp đồng bất biến và minh bạch mới sẽ thay đổi đáng kể cách nghĩ của nhân loại về tiết kiệm và đầu tư.

Tokeen AKRO được sử dụng cho mục đích quản trị và hoạt động trên mạng Akropolis. Nó duy trì một nguồn cung cấp cho những người vay được cộng đồng và những người cho vay bên ngoài được khuyến khích, được cân bằng bởi những người giữ mạng được khuyến khích để duy trì sự tăng trưởng mạng lưới bền vững.

Một dự án tuyệt vời khác hiện được niêm yết trên Sàn giao dịch KuCoin.

#KuCoinListing #CryptocurrencyExchange #AKRO

Đăng ký tài khoản KuCoin ngay hôm nay tại:

Và đừng quên theo dõi chúng tôi để liên tục cập nhật tin tức tại:
Telegram:
Facebook:
Twitter:
Reddit:
Youtube:
Medium :
Instagram :
LinkedIn :

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://aatapaatalu.net/category/cong-nghe/

abigailimaino

One thought on “Akropolis (AKRO) hiện đã được niêm yết trên Kucoin ngày 01 tháng 10”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *