Hát then là một thể loại văn hóa của người dân tộc của nhiều vùng miền. Trong đó lạng sơn cũng là một quê hương của then.
Trong Video là một bà then trẻ hát rất vang, rõ. ( Người dân tộc nói là “Then coòng lai”
Thông tin liên hệ:

WEBSITE:
FACEBOOK:

YOUTUBE:

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://aatapaatalu.net/category/giai-tri/

abigailimaino

2 thoughts on “Bà then trẻ ở Lạng Sơn, hát quá “Coòng””

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *