23 thoughts on “Bắc kạn quê hương em :hát then tày do chi hội phụ nữ thể hiện”

  1. mình mới đượcc nghe hát then tày này, phong tục nhiều nơi vẫn chưa được biết nhiều, rảnh qua chở mình về quê Bắc Kan5 bạn chơi để tìm hiểu nhiều hơn nha

  2. Hát then bây giờ còn ít người hát lắm lên phải bảo tồn văn hóa chuyền thống Cửa dân tộc bạn nhỉ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *