31 thoughts on “Bắc kạn quê hương em : hát then tày do chi hội phụ nữ thôn nà quãng thể hiện”

  1. Hát then tày rất đặc sắc, một nét văn hóa cần lưu giữ. Đầy đủ cho bạn, mong bạn ghé nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *