Chuyển đổi số thành chữ giúp giảm bớt sai sót trong quá trình làm việc, tiết kiệm thời gian rất nhiều cho các bạn.
Chú ý: Khi chuyển đổi số thành chữ thì số các bạn phải làm tròn đã nha, không là nó thể hiện luôn phần lẽ (hào, xu) luôn đó.
**Xem thêm:
Bài 1: (các cài dặt ban dầu Excel)
Bài 2: (Định dạng một trang tính hoàn chỉnh để in ấn)
Bài 3: (Ðịnh dạng số âm trong Excel)
Bài 4: (Hạn chế sai sót trong tính toán)
Bài 5: (2 cách tách họ và tên trong Excel)

Nguồn: https://aatapaatalu.net/

Xem thêm bài viết: https://aatapaatalu.net/category/cong-nghe

admin

One thought on “Bài 6: Chuyển đổi số thành chữ Excel 2007”

  1. 🌟。*。💗~😃xXx

    。💚。*。Have。🌟

    🌟。a wonderful day.

    .💜´*。.🌟¨¯`*❤。。🌟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *