Bắt ốc bươu mà tưởng lụm trái mùa u quá sức trận ốc này#sanhtv#batocbuou#lummoitay

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://aatapaatalu.net/category/lam-dep/

abigailimaino

20 thoughts on “BẮT ỐC BƯƠU (ỐC LÁT) MÀ TƯỞNG LỤM TRÁI MÙ U BẮT MỎI TAY/SANH TV”

  1. bắt ốc bươu về um chuối hả anh sanh, nhiều ốc thế con nào con đó to đùng. no say luôn rồi hi hi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *