VTC14 |Nước sạch có mùi lạ, nước sạch nhiễm dầu thải… Suốt gần 1 tháng, cuộc sống của 250.000 hộ dân Hà Nội bị đảo lộn vì nước sạch nhiễm…

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://aatapaatalu.net/category/cong-nghe/

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *