Bệnh động mạch ngoại biên [Video Tim mạch 15/25]

Bệnh động mạch ngoại biên [Video Tim mạch 15/25]Bài giảng Tim mạch – Bộ môn Tim mạch, Đại học Y Hà Nội:
Bệnh động mạch ngoại biên

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://aatapaatalu.net/category/suc-khoe/

One Response

  1. hoang bui huu
    11/11/2019

Write a response