Tiếp tục ngày thứ 2 tại VQG Tràm Chim. Hôm nay vợ chồng mình tranh thủ không ăn sáng luôn vô sớm câu nước sáng coi cá ăn mồi không.. Dính luôn con cá…

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://aatapaatalu.net/category/cong-nghe/

abigailimaino

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *