Nguồn: https://aatapaatalu.net/

Xem thêm bài viết: https://aatapaatalu.net/category/giai-tri

admin

26 thoughts on “Bóng chuyền độ mới nhất 3 chấp 6 Phát bóng như bom như Khanh supper p1(set10 củ)”

  1. 3 chấp 6 là biết mấy ông bên kia thế nào rồi. Phát khá hay đấy nhưng bước 1 bên kia yếu thì đúng hơn.

  2. mình không sĩ gì nhưng bên 6 người bước 1 yếu quá thật. bước 1 không bắt được thì đánh gì nữa

  3. Mấy thánh cứ vào xl bóng chuyền độ nó khác với giải nha ăn thua la mình giao kèo và chế thui hiểu ko mấy con lợn

  4. Phát chân trong sân là phạm luật rồi
    Hôm bữa đi đánh giải tao phát kiểu đó bị trọng tài nhắc nhở hoài nên giờ nhớ luôn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *