Học viên mới tập 12 buổi – Đấm không trượt phát nào 😎
Black : Quân
Red : Gấu

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://aatapaatalu.net/category/lam-dep/

abigailimaino

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *