Phim ngắn cuối kì môn Kịch Bản Phân Cảnh – Lớp D15CQTK01 – Ngành Thiết Kế Đa Phương Tiện
Trường: Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (Cơ sở: TP.HCM)
Giảng Viên: Thanh Bình Nguyên
Thực hiện: Nhóm 5 (chi tiết nằm ở cuối phim)

Nguồn: https://aatapaatalu.net/

Xem thêm bài viết: https://aatapaatalu.net/category/giai-tri

admin

One thought on “Bùa Thương [Phim Ngắn Cuối Kì – Kịch Bản Phân Cảnh]”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *