Đợt nghỉ lễ 30/04- 01/05 chả đi đâu cả, chỉ có đi câu và đi câu. Nhưng đen cái câu toàn móm, đóng họ cho chủ hồ là nhiều.
Làm cái clip lưu lại cho nhớ để năm sau cắt móm xem có được không. Nếu không được năm sau phải thêm đồ nhậu tiếp

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://aatapaatalu.net/category/cong-nghe/

abigailimaino

43 thoughts on “Bướm đen cuốn ổ ….. nướng và nướng giải đen”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *