-Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân
-Thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên
-Thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên
-Thủ tục thành lập công ty hợp danh
-Thủ tục thành lập công ty cổ phần

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Kinh doanh: https://aatapaatalu.net/category/kinh-doanh/

abigailimaino

One thought on “Các bước thủ tục thành lập doanh nghiệp”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *