Sàng lọc “trứng kỳ lân” để giành suất ngồi “Cà phê với Thủ tướng” Mỗi đại biểu được giới hạn 2 phút phát biểu, nhưng anh Nguyễn Đức Thành…

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://aatapaatalu.net/category/du-lich/

Tagged :

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *