Cách tính sao hạn trên bàn tay bạn đã biết chưa? Bằng phương pháp nào mà cha ông ta có thể tính nhẩm sao hạn Can Chi của 1 năm vừa chóng vánh vừa chính xác? Tìm hiểu ngay các bạn nhé!

1. Cách tính sao hạn trên bàn tay nhờ địa Chi trên bàn tay

Ngoài cách tính tuổi theo năm sinh rất phổ biến thì người phương Đông còn tồn tại cách tính tuổi dựa trên 12 Địa Chi & 10 Thiên Can khá phức tạp.

Nhưng từ rất lâu về trước, cha ông ta đã có cách tính nhẩm tuổi bằng cách bấm các đốt ngón tay vừa nhanh vừa chính xác. Nếu hiểu phương pháp tính nay, ta cũng có thể tự tính nhẩm tuổi của chính mình theo Can Chi.

Trước hết, ta cần biết phương pháp sắp xếp 12 Địa Chi trên bàn tay để tính nhẩm như sau:

Xem thêm: Sao hạn tuổi Dậu năm 2021


2. Giới thiệu cách tính Can Chi trên bàn tay

2.1 chu kỳ của Thiên Can

Do 10 Thiên Can cũng khớp ứng với hệ số đếm thập phân của năm Dương lịch đang dùng nên người ta nhận biết, cứ sau mỗi chu kỳ luân hồi 10 năm thì Thiên Can lại trở lại địa điểm lúc đầu.

chính vì thế, ta hoàn toàn có thể tìm kiếm ra quy tắc các chữ số cuối những năm sẽ luôn ứng với 1 Thiên Can, cụ thể như sau:

Giáp = 4, Ất = 5, Bính = 6, Đinh = 7, Mậu = 8, Kỷ = 9, Canh = 0, Tân = 1, Nhâm = 2, Quý = 3.

vì vậy, ta rất có thể biết được ngay rằng:

những người sinh năm 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010 có số cuối năm sinh là 0 => thiên can là Canh

những người sinh vào năm 1961, 1971, 1981, 1991, 2001, 2011 có số cuối năm sinh là 1 => thiên can là Tân

những người dân sinh vào năm 1962, 1972, 1982, 1992, 2002, 2012 có số cuối năm sinh là 2 => thiên can là Nhâm

những người dân sinh vào năm 1963, 1973, 1984, 1993, 2003, 2013 có số thời điểm cuối năm sinh là 3 => thiên can là Quý

những người dân sinh năm 1964, 1974, 1984, 1994, 2004, 2014 có số cuối năm sinh là 4 => thiên can là Giáp

những người dân sinh vào năm 1965, 1975, 1985, 1995, 2005, năm ngoái có số thời điểm cuối năm sinh là 5 => thiên can là Ất

những người sinh năm 1966, 1976, 1986, 1996, 2006, năm 2016 có số thời điểm cuối năm sinh là 6 => thiên can là Bính

những người dân sinh vào năm 1967, 1977, 1987, 1997, 2007, 2017 có số thời điểm cuối năm sinh là 7 => thiên can là Đinh

những người dân sinh năm 1968, 1978, 1988, 1998, 2008, 2018 có số cuối năm sinh là 8 => thiên can là Mậu

những người sinh vào năm 1969, 1979, 1989, 1999, 2009, 2019 có số thời điểm cuối năm sinh là 9 => thiên can là Kỷ


2.2 chu kỳ luân hồi của Địa Chi

Vì Địa Chi có 12 cung nên cứ 12 năm thì trở lại địa điểm bước đầu, từ đây ta có thể suy ra rằng nếu 2 chữ số cuối của những năm đều là bội số của 12 thì sẽ cùng 1 Địa Chi, tức là những năm có chữ số cuối là 00 (năm bắt đầu), 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 có cùng 1 Địa Chi.

Tại đây, ta mặc định đã biết năm 1900 là cung thời gian Tý, vậy suy ra các năm còn lại là 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996 cũng biến thành là 1 thời điểm Tý. Kết hợp với quy tắc tính Thiên Can ở trên, ta sẽ biết được Thiên Can của những năm: 1900 (Canh Tý), 1912 (Nhâm Tý), 1924 (Giáp Tý), 1936 (Bính Tý), 1948 (Mậu Tý), 1960 (Canh Tý), 1972 (Nhâm Tý), 1984 (Giáp Tý), 1996 (Bính Tý)…

Trong 100 năm, ta sẽ có 9 năm là bội số của 12, & năm có chữ số 96 là cung thời gian cuối để sở hữu cùng Địa Chi ban đầu, & còn 4 năm nữa mới hết 100 năm, có nghĩa là nếu muốn tính Địa Chi của 100 năm tiếp theo đó, ta phải tiến thêm 4 cung nữa để tính cung ban đầu.

Ví dụ, năm 1900 là năm Tý, vậy 100 năm tiếp theo là 1 thời điểm 2 nghìn, ta sẽ đếm thêm bốn cung nữa, được cung Thìn.

Tương tự cách tính trên, 100 năm tiếp nối tính từ cung Thìn sẽ là cung Thân (năm 2100) & thêm 100 năm tiếp đến tính từ cung Thân được xem là cung Tý (Canh Tý -2200).

Vậy, chu kỳ của thế kỷ (100 năm) là bội số của số 3, có nghĩa là cứ sau 300 năm thì trở lại cung khởi cố định và thắt chặt cho 100 năm đó, & dựa theo thứ tự THÂN – TÝ – THÌN.

Cách tính chu kỳ này phụ thuộc các chữ số đầu mỗi năm, nếu chia 3 không dư: khởi tại cung Thân, dư 1: khởi tại cung Tý, dư 2: khởi tại cung Thìn.

Ví dụ, năm 1800 có 2 chữ số đầu năm là 18, chia 3 không dư => khởi cung ở Thân

Năm 1900 có 2 chữ số đầu năm mới là 19, chia 3 dư 1 => khởi cung ở Tý

Năm 2.000 có 2 chữ số đầu xuân năm mới là 20, chia 3 dư 2 => khởi cung ở Thìn


2.3 ứng dụng cách tính Can Chi trên bàn tay

Từ các cách tính ở trên, ta có thể đơn giản dễ dàng nhẩm tính được Can Chi ngay trên bàn tay. Các bước tính như sau:

Bước 1: xác định cung khởi cố định (tính trong khoảng 100 năm). Ta mặc định từ 1900 đến 1999 khởi cung từ Tý, trong những năm từ 2000 đến 2099 khởi cung từ Thìn.

Bước 2: xác định 2 số cuối của năm cần tìm gần với bội số nào nhất của 12. Bội số của 12 như đã tính từ trước gồm 0, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.


Bước 3: Từ cung khởi, ta dịch chuyển ngón tay cái qua những cung trên bàn tay trái theo chiều thuận hoặc nghịch để định vị Địa Chi cần tìm.

Bước 4: định vị Thiên Can của năm rồi ghép vào Địa Chi vừa tìm kiếm được, ta có kết quả Can Chi của năm cần tìm. Xem thêm: Can chi ngũ hành: giải thích chi tiết cụ thể về sự việc kết hợp can chi

dưới đây là một số trong những ví dụ giúp làm rõ cách tính trên:

Ví dụ 1: Tìm Can Chi năm 1945

Bước 1: Năm 1945 nằm trong khoảng từ 1900 đến 1999 nên khởi cung là Tý.

Bước 2: 2 số cuối của năm 1945 là 45, gần nhất với bội số 48 của 12.

Bước 3: Vì 48 to hơn 45 là 3 số, nên ta đang đứng tại Tý, lùi lại theo chiều nghịch 3 cung, được cung Dậu, ta xác định Địa Chi của năm 1945 là Dậu.

Bước 4: Số cuối của năm 1945 là 5, tương ứng Can Ất, ta ghép Can vào Chi được năm Ất Dậu.

Ví dụ 2: Tìm Can Chi năm 2026

Bước 1: Năm 2026 nằm trong tầm từ 2.000 đến 2099 nên khởi cung là Thìn.

Bước 2: 2 số cuối của năm 2026 là 26, sớm nhất với bội số 24 của 12.

Bước 3: Vì 26 lớn hơn 24 là 2 số nên từ khởi cung Thìn, ta đếm thêm 2 theo chiều thuận, được cung Ngọ, vậy Địa Chi năm 2026 là Ngọ.

Bước 3: Số cuối của 2025 là 6, tương đồng với Can Bính, ghép Can với Chi, ta được năm Bính Ngọ.

Nội dung bài viết trên đã giới thiệu sơ lược cho bạn phương pháp tính sao hạn bằng tay nhờ Can Chi trên bàn tay, hi vọng đọc xong nội dung bài viết này, bạn cũng có thể tự nhẩm tính được Can Chi của một năm bất cứ nhanh chóng.

Xem thêm nguồn: https://tuviso.com/sao-han-2021/

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *