Mình giới thiệu các bạn một cách để xuay chữ trong Word. Cách này áp dụng khi bạn gặp những đoạn văn cần trình bày theo hướng dọc, ngang

Nguồn: https://aatapaatalu.net/

Xem thêm bài viết: https://aatapaatalu.net/category/cong-nghe

admin

6 thoughts on “Cách Xoay chữ trong Word, trình bày văn bản theo hướng khác”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *