Anh hùng xạ điêu
Soạn giả: Hoa Phượng
Đạo diễn dàn dựng: Nhị Kiều, Tám Vân
Chủ nhiệm: Trần Minh
Âm thanh: Trần Hữu Thiện
Cổ nhạc: Vủy Chỗ, Hoàng Huệ, Năm Vĩnh, Kim Nguyên, Quang Dũng, Trung Hiếu
Tân nhạc: Thái An, ban Thanh Châu
Nghệ sĩ:
Minh Vương: Dương Khang
Thanh Sang: Dương Thiết Tâm (Mục Dịch)
Lương Tuấn: Quách Tĩnh
Bảo Quốc: Khưu Xứ Cơ
Phương Quang: Hoàng Nhan Liệt
Hữu Tài: Võ sĩ
Lệ Thủy: Hoàng Dung
Phượng Liên: Bao Tích Nhược
Bảo Trang: Mục Niệm Từ

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://aatapaatalu.net/category/giai-tri/

abigailimaino

One thought on “Cải lương Anh hùng xạ điêu”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *