Thà làm tớ thằng khôn
Tác giả: Sinh Đức
Giám đốc sản xuất: Phan Thanh Vân
Chủ nhiệm: Huỳnh Công Danh
Biên tập: Phan Huỳnh
Dàn dựng: Hoàng Ngọc
Âm nhạc: Thái An
Âm thanh: Quang Hùng, Trương Hoàng
Nghệ sĩ:
Diệp Lang: Cai Tổng
Giang Châu: Hương Hào
Tùng Lâm: Thầy Mười Móng
Thanh Hằng: Bà Cai Tổng
Linh Tâm: Cai lệ
Tâm Tâm: Nhụy – Vợ Hương Hào

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://aatapaatalu.net/category/giai-tri/

abigailimaino

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *