Cải lương Pháo Hồng Tiễn Bước Em Đi do ca sĩ Minh Cảnh; Minh Vương; Lệ Thủy; Thanh Kim Huệ; Thanh Thanh Hoa; Kim Ngọc; trình bài hay mê mẫn.

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://aatapaatalu.net/category/giai-tri/

abigailimaino

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *