Bán vườn thanh long Cầu Ngang, Trà Vinh
DT 31x285m
Gần 9 công
Liên hệ
0988.84.86.59
hoặc
0903.04.09.45

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://aatapaatalu.net/category/bat-dong-san/

abigailimaino

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *