Chung cư Long Châu Tower thành phố Vinh (tên cũ là chung cư Lũng Lô) nằm ngay bên bờ sông Cửa Tiền, giao lộ giữa đường Cao Xuân Huy và đường ven …

Nguồn: https://aatapaatalu.net/

Xem thêm bài viết: https://aatapaatalu.net/category/bat-dong-san

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *