Lê Thành Tân Tạo là căn hộ đáp ứng nhu cầu đa phần người dân có thu nhập thấp. Chỉ mỗi tháng thanh toán 6 triệu đồng sở hữu căn hộ 330 triệu/…

Nguồn: https://aatapaatalu.net/

Xem thêm bài viết: https://aatapaatalu.net/category/bat-dong-san

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *