Mua cổ phần của những doanh nghiệp hủy niêm yết 3 sàn chuyển sang giao dịch phi tập trung gọi là thị trường OTC, cách tính toán để có lợi nhuận trong trường hợp này, mua các doanh nghiệp OTC chuẩn bị niêm yết, lợi nhuận cao

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Kinh doanh: https://aatapaatalu.net/category/kinh-doanh/

abigailimaino

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *