Cardio Yoga – 25/05/2019
Lắc cái đầu, lắc cái đầu, lắc cái đầu để cho sạch gàu.
Lắc cái mông, Lắc cái mông, Lắc cái mông, để giống con công.
Anh em mình là 1 gia đình
1 gia đình là chơi hết mình.
Lâu lâu ta nhảy 1 bữa cho nó dãn gân dãn cốt.
Nhà mình ai thích nhảy cho 1 chấm “.” Để sắp tới nói thầy sắp lịch nhảy bolywood nhé.

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://aatapaatalu.net/category/lam-dep/

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *