Đường xá ở Campuchia không nhiều. Sông ngòi cũng ít nên ít cầu. Có 1 cây cầu lớn nhất bắt ngang dông Mekông

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://aatapaatalu.net/category/du-lich/

Tagged :

abigailimaino

One thought on “Cây cầu Lớn nhất bắt ngang sông MêKong ở Campuchia”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *