XKLĐ có vai trò quan trọng trong giải quyết việc làm cho rất nhiều lao động Việt Nam, từ đó có những đóng góp tích cực cho kinh tế xã hội.
Là 1 trong những doanh nghiệp hàng đầu cung ứng lao động cho Nhật Bản tại Việt Nam, Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ C.E.O tự hào khi đã phái cử khoảng hàng nghìn TTS mỗi năm sang làm việc và học tập tại đất nước Mặt trời mọc.
Ngoài việc đảm bảo thu nhập cho người lao động, CEO luôn chú trọng đào tạo phát triển trình độ cho lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội. Đó cũng chính là trách nhiệm xã hội mà doanh nghiệp phải thực hiện…

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Kinh doanh: https://aatapaatalu.net/category/kinh-doanh/

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *