Bài hát : Chập Noọng Pây Háng
thê hiện : Ns. Thu Lành
Mong mọi người ủng hộ và chia sẻ
(Nhớ ấn đăng kí kênh để được thông báo khi co video tiếp theo nhé)

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://aatapaatalu.net/category/giai-tri/

abigailimaino

One thought on “Chập Noọng Pây Háng | Ns. Thu Lành | Hát Then, Hát Lượn Cao Bằng”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *