Chinh phục đỉnh núi Chứa Chan (Gia Lào) ở Đồng Nai từ trưa tới tối,thật không hổ danh núi “Chán Chưa”… Núi Chứa Chan còn gọi là núi Gia Ray hay núi Gia…

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://aatapaatalu.net/category/du-lich/

Tagged :

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *