Chúa Nguyệt Hồ là chúa thứ 2 trong tam vị chúa mường, chúa về ngự đồng cho lộc bói, bói bài, bói quả cau lá trầu, bói tiền đài, nhưng chủ yếu là…

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://aatapaatalu.net/category/giai-tri/

abigailimaino

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *