Câu lạc bộ Then Bản Tinh thành lập ngày 01/8/2009, Số thành viên : 25 người.
Tiêu chí hoạt động của câu lạc bộ: nhằm giới thiệu và bảo tồn các loại hình văn hóa di sản vật thể và phi vật thể của dân tộc Tày nói chung và khu vực Bản Tinh nói riêng.
Câu lạc bộ đã sưu tầm và giới thiệu biểu diễn được nhiều tiết mục hát dân ca, nghi lễ của dân tộc Tày, đã tham dự Đại hội hát then toàn quốc lần 3. Thể hiện làn điệu hát ru, thơ lẩu tại hội thi tiếng hát dân ca tỉnh Bắc kạn; Thể hiện làn điệu lượn slương trong chương trình bảo tồn làn điệu dân ca Tày của Sở TT-TT Bắc Kạn..; Được Đài truyền hình VTV1, VTV4, VTV16 đến quay phim đưa lên sóng… Câu lạc bộ Tổ chức quay phim, xây dựng đĩa THEN BẢN TINH, In đĩa hát các làn điệu dân ca Tày bán Phục vụ nhu cầu người xem…

Chủ nhiệm câu lạc bộ
Ma Văn Vịnh
facebook Ma Văn Vịnh:
đăng ký kênh tại:

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://aatapaatalu.net/category/giai-tri/

abigailimaino

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *