VTC Now | Công ty Alibaba (Long Thành, Đồng Nai) muốn tự tháo dỡ văn phòng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp để không bị cưỡng chế, bớt thiệt hại.

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Kinh doanh: https://aatapaatalu.net/category/kinh-doanh/

abigailimaino

2 thoughts on “Công ty Alibaba muốn tự tháo dỡ văn phòng trái phép”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *