1. Công ty cổ phần công nghiệp Weldcom – Weldcom Industry., JSC – Welding company Tổng giám đốc: Ông Hồ Hồng Thiên Ngày thành lập: 14/09/2005 Địa …

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Kinh doanh: https://aatapaatalu.net/category/kinh-doanh/

abigailimaino

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *