🎞𝐂ô𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐒ự 𝐊𝐢ệ𝐧 𝐕𝐢ệ𝐭 𝐭ổ 𝐜𝐡ứ𝐜 𝐋ễ 𝐤𝐡𝐚𝐢 𝐭𝐫ươ𝐧𝐠 𝐭ò𝐚 𝐧𝐡à 𝐏𝐀𝐗 𝐒𝐊𝐘 – 𝟐𝟔 𝐔𝐧𝐠 𝐕ă𝐧 𝐊𝐡𝐢ê𝐦🎉🎉🎉là tòa nhà mới nhất thuộc 𝑯ệ 𝒕𝒉ố𝒏𝒈 𝒗ă𝒏 𝒑𝒉ò𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒐 𝒕𝒉𝒖ê 𝑷𝑨𝑿 𝑺𝑲𝒀, 🏢 tọa lạc tại trung tâm quận Bình Thạnh.

▶️𝙏𝙝ô𝙣𝙜 𝙩𝙞𝙣 𝙡𝙞ê𝙣 𝙝ệ 𝘾ô𝙣𝙜 𝙩𝙮 𝙎ự 𝙆𝙞ệ𝙣 𝙑𝙞ệ𝙩:

🏢 𝘊ô𝘯𝘨 𝘵𝘺 𝘊ổ 𝘱𝘩ầ𝘯 𝘋ị𝘤𝘩 𝘷ụ 𝘎𝘪ả𝘪 𝘵𝘳í 𝘚ự 𝘒𝘪ệ𝘯 𝘝𝘪ệ𝘵

📍 𝘛𝘳ụ 𝘴ở: 185 𝘊á𝘤𝘩 𝘔ạ𝘯𝘨 𝘛𝘩á𝘯𝘨 𝘛á𝘮, 𝘱𝘩ườ𝘯𝘨 4, 𝘲𝘶ậ𝘯 3, 𝘛𝘗.𝘏𝘊𝘔.

📩 𝘞𝘦𝘣𝘴𝘪𝘵𝘦: 𝙬𝙬𝙬.𝙨𝙪𝙠𝙞𝙚𝙣𝙫𝙞𝙚𝙩.𝙘𝙤𝙢

📞 𝘏𝘰𝘵𝘭𝘪𝘯𝘦: ‭𝟎𝟗𝟏𝟖 𝟓𝟐𝟖 𝟔𝟑𝟗‬ website : www.sukienviet.com

𝑯â𝒏 𝒉ạ𝒏𝒉 𝒑𝒉ụ𝒄 𝒗ụ 𝒒𝒖ý đố𝒊 𝒕á𝒄, 𝒒𝒖ý 𝒌𝒉á𝒄𝒉 𝒉à𝒏𝒈 𝒈ầ𝒏 𝒙𝒂💕💕💕
#sukienviet #lekhaitruong @paxsky

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Kinh doanh: https://aatapaatalu.net/category/kinh-doanh/

abigailimaino

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *