Cột Cờ Lũng Cú, Điểm cực Bắc Việt Nam, Hà Giang tháng 07.2019

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://aatapaatalu.net/category/du-lich/

Tagged :

abigailimaino

2 thoughts on “Cột Cờ Lũng Cú, Điểm cực Bắc Việt Nam, Hà Giang tháng 07.2019”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *