Đức hạnh con người, dẫu có nhiều thứ bực nào, cũng không ngoài hai loại: tư đức và công hạnh.

Tư đức là những đức tánh ăn chịu về nhân cách riêng của từng cá nhân như: nhẫn nại, can đảm, quả quyết, điềm đạm,…

Công hạnh là những hạnh tốt của cá nhân đối với người chung quanh, như: cha mẹ, anh em, bà con, vợ chồng, bầu bạn và xa hơn nữa, với chủng tộc và nhân loại.
——————–
Hãy mở song song clip nhạc nền không lời này sẽ giúp bạn tiếp thu sách nói tốt hơn
——————–
Ở đây, tôi xin bàn về các tư đức đầu tiên mà cũng là cứu cánh của tất cả những tư đức khác, tư đức là cái tư đức căn bản đưa con người lên tới bực chí nhân: tính Điềm Đạm.

Bất kỳ là tôn giáo hay luân lý nào, nếu bàn đến chỗ cùng cực của nhân cách, đều lấy tính Điềm Đạm làm căn bản.

Phật, bàn về “Tâm vô quái ngại”
Lão, nói về “Vô vi điềm tĩnh”.
Nho luận đến “hạo nhiên chí khí”
Toàn chỉ vào một đức tánh đã nói trên: Điềm Đạm.
————————————-
Tải về Cái Dũng của Thánh Nhân – Thu Giang Nguyễn Duy Cần ebook PDF:

Nguồn: https://aatapaatalu.net/

Xem thêm bài viết: https://aatapaatalu.net/category/giai-tri

admin

2 thoughts on “[Cực Hay] Cái Dũng của Thánh Nhân – Thu Giang Nguyễn Duy Cần – Audio Book”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *