Làn điệu: Du xuân
Soạn lợi: Mai Văn Lạng
Thể hiện: Trần Thị Lan
CLB Chèo Khánh Hải, Yên Khánh, Ninh Bình

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://aatapaatalu.net/category/giai-tri/

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *