Công ty Kính Đáp Cầu thành Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Kinh doanh: https://aatapaatalu.net/category/kinh-doanh/

admin

One thought on “Đai hội cổ đông thành lập 27.12.2004”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *