Tác phẩm được sáng tác dựa trên chất liệu Ca trù
Cre: Con Quy Youtube Channel

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://aatapaatalu.net/category/giai-tri/

abigailimaino

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *