Linkdownload:
Thay vì dùng hàm If lồng if hoặc dùng tính năng Group của Pivot table, các bạn có thể nhanh chóng phân tích số liệu với tính năng Data Analysis.

Nguồn: https://aatapaatalu.net/

Xem thêm bài viết: https://aatapaatalu.net/category/cong-nghe

admin

5 thoughts on “Data Analysis: Phân nhóm nhanh với ứng dụng Analysis ToolPak”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *