Nhằm hỗ trợ năng cao nhận thức, kinh nghiệm áp dụng các mô hình tiến tiến về năng suất chất lượng cho các doanh nghiệp Việt Nam, sáng ngày 30/8, tại TP.HCM, Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng đã tổ chức hội thảo “Các giải pháp khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng”.
#FBNCTV #nangcaonangsuatchatluongdoanhnghiep

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Kinh doanh: https://aatapaatalu.net/category/kinh-doanh/

abigailimaino

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *