NCF PCGD là một phần mềm thống kê các số liệu PCGD-XMC theo mẫu trên hệ thống thông tin Phổ cập giáo dục – Xóa mù chữ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phần mềm ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu xử lý dữ liệu PCGD mà không cần Internet, linh động được thời gian thực hiện và hạn chế phụ thuộc thời gian vào lịch nhập liệu của hệ thống thông tin Phổ cập giáo dục – Xóa mù chữ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tất cả các biểu mẫu thống kê PCGD đều theo mẫu quy định của hệ thống thông tin Phổ cập giáo dục – Xóa mù chữ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Dữ liệu đầu vào là dữ liệu chung của hệ thống thông tin Phổ cập giáo dục – Xóa mù chữ của Bộ Giáo dục và Đào tạo không gây nhầm lẫn, trùng lắp dữ liệu do sử dụng chung một biểu mẫu.

Mọi chi tiết xin liên hệ Email: phinguyencuong@gmail.com

Nguồn: https://aatapaatalu.net/

Xem thêm bài viết: https://aatapaatalu.net/category/cong-nghe

admin

One thought on “Demo phần mềm thống kê phổ cập giáo dục NCF PCGD chạy trên nền excel”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *