cuocsongsaigon #vitnaochao #cantho đi bộ từ bến ninh kiều đến đường lý tự trọng nơi có quán vịt nấu chao thành giao rất nổi tiếng, ai cũng biết và phải…

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://aatapaatalu.net/category/du-lich/

Tagged :

abigailimaino

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *