Đi từ Bà Rịa qua Cầu Cỏ May về Vũng Tàu 8.4.2019
————————————————————-
Cẩm nang du lịch qua videos.
Travel Blog:
Bảo trợ Jim qua Paypal:
Bảo trợ Jim:
Contact:
 Twitter :
 Facebook:
 Linkedin:
©videos created by Jim
Please don’t copy any Platform!
#PhuotcungJim #BaRia2019 #VungTau2019

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://aatapaatalu.net/category/cong-nghe/

admin

5 thoughts on “Đi từ Bà Rịa qua Cầu Cỏ May về Vũng Tàu 8.4.2019”

  1. bua nay phuöt cung jim
    ,qua cau co may ve den
    vung tau –canh duong pho
    rong bong cay tuöi bong mat
    canh bien that la dep cam ön ban

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *