Diễn Tập Phòng cháy chữa Cháy Là Hoạt Động Huấn Luyện Cho mỗi nhần viên của Công Ty Cổ Phần Dược Thú Y Cai Lậy Biết Cách xử lý khi có cháy nổ xảy ra , cũng như biết phòng tránh khi có sự cố về cháy nổ
Hằng Năm Công Ty đều có hoạt động tập huấn cho toàn thể nhân viên
PCCC là một Ví Dụ
Đăng ký miễn phí :
#Huynhthixep #PCCC #Mekovet #duocthuycailay

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Kinh doanh: https://aatapaatalu.net/category/kinh-doanh/

abigailimaino

One thought on “Diễn Tập Phòng Cháy Chữa Cháy 2019| Công Ty Cổ Phần Dược Thú Y Cai lậy”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *