Điên tiết với thói lật lọng của Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc đòi cổ phần hóa ĐCS

#VnLive, #NguyenPhuTrong, #NguyenXuanPhuc,

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Kinh doanh: https://aatapaatalu.net/category/kinh-doanh/

admin

5 thoughts on “Điên tiết với thói lật lọng của Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc đòi cổ phần hóa ĐCS”

  1. Đẻo tin kênh của bon 3///que lưu vong chuyên xuyên tac , 3///kích đong lừ bip người dân suốt ngày sủa tùm lum

  2. co phan hoathi thuoc cha con dong ho cua bon chuc quyen ma thoi dan duoc gi tien cua dan thu ve lam cua riengmo ctchung no lam gi co tien nho tn hut mau dan cuop cua dan ban tai nguyen cua dat nuoc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *